XS
SM
MD
LG
XL

Điều khoản của SHOPLINE

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Starling Labs Limited ("Starling Labs", "we" or "us") owns and operates: (i) SHOPLINE, a mobile and tablet device application currently available on the App Store platform; and (ii) shoplineapp.com, a website (the "Website") (SHOPLINE and the Website and any website linked to the Website ("Linked Website"), together, shall be hereinafter referred to as the "SHOPLINE"). SHOPLINE and the Website offers to its members, among other things, trading, instant messaging and community-related services to buy and sell items on an integrated platform on the Internet ("Services"). Starling Labs is registered in Hong Kong under company number 1925394 and its registered office is at 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road, Central, Hong Kong.

Starling Labs Limited ("Starling Labs" hoặc "chúng tôi") sở hữu và vận hành: (i) SHOPLINE, một ứng dụng trên điện thoại di động và máy tính bảng hiện có sẵn trên nền tảng App Store; và (ii) shoplineapp.com, một website ("Website") (SHOPLINE và Website và bất kỳ website nào được liên kết với Website ("Website được liên kết") sau đây được gọi chung là "SHOPLINE"). SHOPLINE và Website cung cấp cho các thành viên các dịch vụ giao dịch, gửi tin nhắn tức thời và các dịch vụ liên quan đến cộng đồng trên một nền tảng tích hợp trên Internet ("Dịch vụ"). Starling Labs được đăng ký tại Hong Kong theo mã doanh nghiệp số 1925394 và trụ sở đăng ký tại số 9B Tòa nhà Amtel, 148 Đường Des Voeux, Trung tâm, Hong Kong.

PHẠM VI VÀ THỎA THU ̣N

Trước khi bạn trở thành thành viên của SHOPLINE, bạn phải đọc và chấp thuận toàn bộ các điều khoản và điều kiện được liệt kê trong và liên kết với các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách bảo mật của SHOPLINE ("Chính sách bảo mật"). Chúng tôi khuyến nghị rằng khi bạn đọc những Điều khoản và Điều kiện này, bạn cũng truy cập và đọc thông tin được liên kết.

Các Điều khoản và Điều kiện này là thỏa thuận ("Thỏa thuận") giữa bạn và Starling Labs về việc sử dụng thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ có trong hoặc được cung cấp trên SHOPLINE. Thỏa thuận này điều chỉnh bất kỳ việc sử dụng SHOPLINE nào như khách hoặc như một thành viên có trả phí. Các điều khoản và điều kiện này có thể được cập nhật theo từng thời kỳ mà không cần thông báo cho bạn. Nếu bạn đồng ý, bạn sẽ cần chấp thuận các điều khoản và điều kiện mới để sử dụng các dịch vụ này. Do đó, bạn có thể muốn đánh giá từng mục dưới đây một cách định kỳ để hiểu được các quy tắc cập nhật nhất. Bằng cách chấp thuận các Điều khoản và Điều kiện này, bạn đồng ý rằng Thỏa thuận người dùng này và Chính sách bảo mật sẽ được áp dụng mỗi khi bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên SHOPLINE. Thỏa thuận áp dụng đối với bất kỳ tên miền hoặc tên miền phụ nào của chúng tôi luôn luôn là thỏa thuận xuất hiện ở phần footer của mỗi trang web.

Bạn chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các bố trí cần thiết cho mình để có thể truy cập SHOPLINE. Đồng thời bạn chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả những người truy cập SHOPLINE thông qua ứng dụng điện thoại và kết nối internet của mình nhận thức về các Điều khoản và Điều kiện này, và họ tuân thủ chúng.

THÀNH VIÊN HỢP LỆ

Các dịch vụ của SHOPLINE chỉ được cung cấp và chỉ được sử dụng bởi các cá nhân có thể thiết lập các hợp đồng có tính rằng buộc về pháp lý theo luật áp dụng. Bạn khẳng định và đảm bảo rằng toàn bộ các thông tin đăng ký bạn nộp lên là chính xác và đúng sự thật. Starling Labs có thể, với sự xem xét cẩn thận, từ chối cho phép truy cập hoặc sử dụng SHOPLINE đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí hợp lệ tại bất kỳ thời điểm nào. Quy định này trở nên vô hiệu nếu như bị cấm bởi luật pháp và quyền truy cập SHOPLINE bị thu hồi theo các quy định pháp luật này. Các cá nhân dưới 18 tuổi tại mọi thời điểm phải sử dụng các dịch vụ của SHOPLINE cùng với và dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp tối thiểu 18 tuổi. Trong trường hợp này, người lớn tuổi là người sử dụng và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động.

Không cá nhân nào được có nhiều hơn một tài khoản riêng lẻ tại bất kỳ thời điểm nào. SHOPLINE có quyền giới hạn một cá nhân chỉ có một tài khoản khi công ty cho rằng việc này là cần thiết trong việc bảo vệ người dùng của mình khỏi gian lận, hoặc nguy cơ gian lận.

Các tài khoản chỉ được đăng ký bởi cá nhân có đăng ký thành viên. Việc đăng ký tài khoản dưới tên không phải là của người đăng ký, giả mạo hay thật, bị cấm tuyệt đối. Việc sử dụng này cấu thành gian lận và có thể dẫn đến truy tố hình sự và phải chịu thiệt hại thực tế. Starling Labs sẽ khởi tố các hành vi gian lận theo đầy đủ mức độ quy định của pháp luật. Bạn đồng ý tuân thủ toàn bộ luật pháp của địa phương liên quan đến hành vi thực hiện trực tuyến và nội dung được chấp thuận. Bên cạnh đó, bạn phải tuân thủ chính sách của SHOPLINE được quy định trong Thỏa thuận và các tài liệu về chính sách của SHOPLINE liệt kê bên dưới (nếu được áp dụng cho các hoạt động của bạn trên và việc sử dụng của bạn đối với SHOPLINE) cũng như tất cả các quy tắc, chính sách và quy trình hoạt động khác có thể được ban hành tùy từng thời điểm trên SHOPLINE bởi Starling Labs, mỗi quy tắc này được tích hợp trong tài liệu này theo hình thức tham chiếu và có thể được cập nhật bởi Starling Labs tùy từng thời điểm mà không cần phải thông báo cho bạn. Bên cạnh đó, một số dịch vụ được cung cấp thông qua SHOPLINE có thể bị rằng buộc bởi các điều khoản và điều kiện bổ sung được ban hành bởi chúng tôi tùy từng thời điểm; việc sử dụng của bạn đối với các dịch vụ này bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện bổ sung nêu trên được đưa vào Thỏa thuận này theo điều khoản tham chiếu này.

Giữ bảo mật mật khẩu của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả hành động, nghĩa vụ và thiệt hại phát sinh do việc không duy trì bảo mật cho mật khẩu của mình. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho chúng tôi nếu xảy ra bất kỳ việc sử dụng không được cho phép nào đối với mật khẩu của mình hoặc bất kỳ vi phạm an ninh nào. Bạn đồng thời đồng ý rằng chúng tôi không thể và sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ mất mát hoặc tổn thất nào phát sinh do việc bạn không đảm bảo bảo mật cho mật khẩu của mình. Bạn đồng ý không cung cấp thông tin tên người sử dụng và mật khẩu của mình cho bất kỳ bên nào khác ngoài Starling Labs mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của Starling Labs. Bạn phải duy trì thông tin tài khoản của mình luôn cập nhật và chính xác tại mọi thời điểm, bao gồm địa chỉ email hợp lệ. Để cung cấp và tiếp nhận các mặt hàng trên SHOPLINE, bạn phải cung cấp và duy trì thông tin cá nhân thực như số điện thoại và địa chỉ email hợp lệ.

Bạn không được chuyển giao hoặc bán lại tài khoản SHOPLINE và ID người sử dụng của mình cho bên khác.

SỬ DỤNG SHOPLINE

Khi sử dụng SHOPLINE và/hoặc Website, và bất kỳ Dịch vụ Trao đổi thông tin nào (được quy định tại điều .11.3 bên dưới) bạn không được:

ăng tải nội dung hoặc các mặt hàng thuộc danh mục hoặc lĩnh vực không phù hợp trên SHOPLINE hoặc trên Website của chúng tôi;
vị phạm bất kỳ luật lệ, quyền lợi của bên thứ ba nào, hoặc chính sách của chúng tôi như Chính sách về các Mặt hàng bị cấm hoặc bị hạn chế (được quy định và thông tin chi tiết được thiết lập tại mục [ ] bên dưới);
sử dụng các trang hoặc dịch vụ của chúng tôi nếu như bạn không thể thiết lập các hợp đồng có tính rằng buộc về pháp lý theo luật pháp áp dụng, bạn dưới 18 tuổi, hoặc bị đình chỉ từ SHOPLINE. Thao túng giá cả bất kỳ mặt hàng nào hoặc can thiệp vào danh mục của những người dùng khác;
phá vỡ hoặc thao túng cấu trúc phí của chúng tôi, quy trình thanh toán hoặc các khoản phí đang nợ chúng tôi;
đăng tải nội dung sai lệch, không chính xác, làm ảnh hưởng đến danh dự, bôi nhọ dẫn đến gây hiểu nhầm hoặc đăng tải thông tin cá nhân hoặc riêng tư liên quan đến những người dùng khác;
phân phối hoặc đăng tải thư rác, thư liên hoàn, hoặc kinh doanh đa cấp;
phát tán thông qua SHOPLINE bất kỳ virus, sâu máy tính hoặc công nghệ nào khác có thể gây hại hoặc bất lợi đối với lợi ích của chúng tôi, lợi ích của SHOPLINE, Website hoặc lợi ích hay tài sản của những người dùng khác trên SHOPLINE;
phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc các hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp khác (như quyền riêng tư và quyền công khai) của người khác;
quảng cáo hoặc mời chào để bán hoặc mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ vì bất kỳ mục đích kinh doanh nào, trừ khi Dịch vụ Trao đổi thông tin này cho phép một cách cụ thể các tin nhắn như vậy;
tải xuống bất kỳ file nào được đăng bởi người sử dụng khác thuộc Dịch vụ Trao đổi thông tin mà bạn biết, hoặc nên biết một cách hợp lý, không thể được phân phối một cách hợp lệ theo cách thức đó;
hạn chế hoặc cản trở bất kỳ người dùng nào khác không được sử dụng và tận hưởng các Dịch vụ Trao đổi thông tin;
vi phạm bất kỳ quy tắc ứng xử nào hoặc hướng dẫn nào khác có thể được áp dụng cho bất kỳ Dịch vụ Trao đổi thông tin cụ thể nào;
sao chép, chỉnh sửa và/hoặc phát tán nội dung từ Website và các tên miền phụ của Website, bao gồm cả bản quyền và thương hiệu của chúng tôi;
hoặc thu thập hoặc tập hợp bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin về người dùng (có thể là thông tin riêng tư hoặc không) mà không có sự đồng ý của họ.

Không giới hạn các biện pháp khắc phục, chúng tôi có thể hạn chế, tạm dừng, hoặc chấm dứt dịch vụ của chúng tôi và tài khoản người dùng, cấm truy cập vào các trang của chúng tôi và nội dung trên các trang, trì hoãn hoặc xóa bỏ nội dung được cung cấp, và thực hiện các biện pháp kỹ thuật và pháp lý nhằm giữ cho người dùng không thể truy cập SHOPLINE nếu chúng tôi cho rằng những người dùng này đang gây nên các vấn đề hoặc trách nhiệm tiềm tàng về mặt pháp lý, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, hoặc hành động không nhất quán với thư hoặc tinh thần về các chính sách của chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi có thể, trong các tình huống phù hợp và với sự xem xét cẩn trọng của mình, tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản của người sử dụng là người liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Chúng tôi đồng thời bảo lưu quyền của mình được đóng các tài khoản không được xác nhận hoặc các tài khoản đã không hoạt động trong một thời gian dài.

Chúng tôi không có nghĩa vụ phải giám sát bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên SHOPLINE. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền được rà soát bất kỳ nội dung được đăng tải nào và xóa bỏ bất kỳ nội dung nào theo sự suy xét cẩn thận của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền được chấm dứt việc truy cập của bạn vào SHOPLINE tại bất kỳ thời điểm nào mà không phải thông báo nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng bạn đã vi phạm các điều khoản này.

CÁC QUY ĐỊNH BỔ SUNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VÀ MÁY TÍNH BẢNG

Các điều khoản và điều kiện bổ sung sau đây áp dụng với bất kỳ Ứng dụng nào mà SHOPLINE cung cấp cho bạn được thiết kế để sử dụng cho các thiết bị di động và máy tính bảng. Bạn xác nhận rằng các Điều khoản này chỉ được áp dụng giữa bạn và SHOPLINE và không áp dụng với nền tảng phân phối ứng dụng.

Việc bạn sử dụng Ứng dụng của SHOPLINE phải tuân thủ Điều khoản Dịch vụ hiện tại của nền tảng phân phối ứng dụng.

SHOPLINE, và không phải nền tảng phân phối ứng dụng phải chịu trách nhiệm duy nhất về Ứng dụng, Dịch vụ và Nội dung được cung cấp trên đó. Bạn xác nhận rằng nền tảng phân phối ứng dụng có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ bảo trì và hỗ trợ liên quan đến Ứng dụng của chúng tôi. Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, nền tảng phân phối ứng dụng không có bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến ứng dụng của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng SHOPLINE mà không phải là nền tảng phân phối ứng dụng phải chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Ứng dụng hoặc việc bạn sở hữu/sử dụng Ứng dụng của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng SHOPLINE và không phải là nền tảng phân phối ứng dụng phải chịu trách nhiệm trong phạm vi của các Điều khoản này về việc điều tra, bảo vệ, xử lý và giải phóng khỏi bất kỳ khiếu nại nào về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba liên quan đến Ứng dụng hoặc việc bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng của chúng tôi.

Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản thỏa thuận hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng Ứng dụng của chúng tôi (ví dụ: bạn không được vi phạm các điều khoản liên quan đến dịch vụ dữ liệu không dây khi sử dụng Ứng dụng).

SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Bạn đồng ý rằng SHOPLINE có thể thu thập và sử dụng các dữ liệu kỹ thuật và thông tin có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở thông tin kỹ thuật về thiết bị, hệ thống, truy cập mạng, các phần mềm và thiết bị ngoại vi khác được cài đặt trên thiết bị của bạn. Những thông tin này có thể được thu thập định kỳ để tạo thuận lợi cho việc cung cấp Dịch vụ, bao gồm dịch vụ khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ khác cho bạn (nếu có) liên quan đến các Dịh vụ. SHOPLINE có thể sử dụng thông tin này để cải thiện các sản phẩm hoặc cung cấp các dịch vụ hoặc kỹ thuật cho bạn hoặc cho các bên thứ ba miễn là theo hình thức mà không thể xác định được danh tính cá nhân của quý vị.

PHÍ VÀ GIA HẠN

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể đề xuất các điều khoản đăng ký khác nhau, và phí thành viên cho việc đăng ký này có thể thay đổi. Phí thành viên là khoản phí không được hoàn trả trừ khi được quy định một cách rõ ràng bên dưới.

Việc đăng ký của bạn sẽ được tự động gia hạn và bạn ủy quyền cho chúng tôi (không phải thông báo cho bạn) thu phí thành viên đã được áp dụng tại thời điểm đó, bằng bất kỳ nguồn thanh toán hợp lệ nào chúng tôi có trong hồ sơ của bạn.

Dùng thử miễn phí: Dùng thử miễn phí các dịch vụ và/hoặc sản phẩm của SHOPLINE có thể được cung cấp bởi chúng tôi tùy từng thời điểm. Các Điều khoản và Điều kiện của việc dùng thử miễn phí này nằm trong đề xuất dùng thử của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không hoàn trả tiền cho bất kỳ số tiền nào đã được chi trả thuộc bất kỳ tình huống nào sau đây: (i) chuyển đổi hợp lý dịch vụ dùng thử miễn phí sang dịch vụ được chi trả; (ii) thu hợp lý bất kỳ khoản tiền nào đối với bất kỳ phí thành viên hoạt động hoặc các dịch vụ đăng ký nào khác; hoặc (iii) thu hợp lý các khoản phí hoặc các khoản thanh toán khác cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác.

Chính sách về Chấm dứt/Hủy: Bạn có thể hủy Tài khoản của mình tại bất kỳ lúc nào bằng cách lựa chọn thiết lập trong trang quản lý của mình hoặc gửi email tới địa chỉ support@shoplineapp.com để được hướng dẫn

Khi chấm dứt các Dịch vụ bởi một trong hai bên do bất kỳ lý do nào:

SHOPLINE sẽ dừng cung cấp các Dịch vụ cho bạn và bạn sẽ không thể truy cập Tài khoản của mình;
Bạn sẽ không có quyền được hoàn trả bất kỳ khoản phí, tính theo tỷ lệ hay không;
bất kỳ số dư nào được thanh toán cho SHOPLINE đối với việc sử dụng các Dịch vụ của bạn do ngày hiệu lực của việc chấm dứt này sẽ ngay lập tức đến hạn và được thanh toán đầy đủ, và website cho gian hàng của bạn sẽ chuyển sang trạng thái ngoại tuyến.

Nếu bạn mua một tên miền qua SHOPLINE, khi hủy tên miền, tên miền này sẽ không được tự động gia hạn nữa. Sau khi hủy, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến tên miền của mình với bên cung cấp tên miền. Trường hợp bạn không thanh toán đúng hạn và đầy đủ để được đăng ký, Starling Labs bảo lưu quyền được hủy tài khoản của bạn.

Chúng tôi bảo lưu quyền được điều chỉnh hoặc chấm dứt Dịch vụ tại SHOPLINE hoặc Tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do nào, mà không phải thông báo tại bất kỳ thời điểm nào.

Gian lận: Không hạn chế các biện pháp khắc phục khác, SHOPLINE có thể tạm dừng hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn nếu như chúng tôi nghi ngờ rằng bạn (theo kết án của tòa án, giải quyết tranh chấp, điều tra bảo hiểm hoặc tài khoản ký quỹ, hoặc hình thức khác) đã tham gia vào hành vi gian lận liên quan đến Trang của bạn.

Trường hợp bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, Starling Labs bảo lưu quyền được chấm dứt ngay lập tức tư cách thành viên của bạn trên SHOPLINE. Với việc chấm dứt do vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, sẽ không có thời gian thông báo 90 ngày và bạn sẽ không được tiếp tục truy cập Website và các dịch vụ.

SHOPLINE LÀ MỘT TRANG MUA BÁN

Bạn xác nhận rằng SHOPLINE là một trang mua bán để người bán có thể trưng bày các mặt hàng của mình và người mua tìm kiếm các mặt hàng mình quan tâm. Starling Labs và SHOPLINE không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa các người mua. Starling Labs và SHOPLINE không kiểm soát và không đảm bảo về chất lượng, độ an toàn và tính pháp lý của mặt hàng được quảng cáo, khả năng của người bán trong việc bán các mặt hàng tương ứng, và khả năng của người mua trong việc thanh toán cho các mặt hàng, tính xác thực và chính xác của thông tin đại diện do người sử dụng lập liên quan đến các mặt hàng của họ được liệt kê trên SHOPLINE. Starling Labs và SHOPLINE không thể cung cấp bất kỳ sự đảm bảo nào đối với việc trao đổi thông tin hoặc kết luận hoặc ý định giữa người mua và người baán nhằm xác nhận một giao dịch giữa những người sử dụng thông qua SHOPLINE, là giao dịch được hoàn thiện cuối cùng bằng việc trao đổi xem xét các sản phẩm và dịch vụ.

Bạn sẽ không quy trách nhiệm cho Starling Labs hay SHOPLINE đối với những mất mát, tổn thất, khiếu nại, nghĩa vụ, hay hư hại ("Mất mát") liên quan đến việc sử dụng của bạn đối với bất kỳ Website Liên kết ("Website Liên kết") nào, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu Mất mát này liên quan đến nội dung, hành động hoặc không hành động của người dùng hoặc các kết luận và thông tin đại diện của họ được tạo ra thông qua dịch vụ tin nhắn tức thời trên SHOPLINE hoặc được đăng tải trên SHOPLINE.

Chúng tôi không chuyển giao hay đảm bảo chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp các mặt hàng từ người bán sang cho người mua. Trừ khi người mua và người bán thỏa thuận khác, người mua sẽ trở thành người sở hữu hợp pháp của mặt hàng khi có giao nhận thực tế về mặt hàng đó từ người bán. Bên cạnh đó, chúng tôi không thể đảm bảo truy cập liên tục và chắn chắn đến các dịch vụ của chúng tôi, và hoạt động của SHOPLINE có thể bị can thiệp bởi nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Trên cơ sở nêu trên, theo mức độ được luật pháp cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các ngụ ý về chế độ bảo hành, điều khoản và điều kiện. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào về tiền, thiện chí, hoặc danh tiếng, hoặc bất kỳ tổn thất đặc biệt, gián tiếp hoặc hậu quả xảy ra do việc sử dụng của bạn đối với các trang và dịch vụ của chúng tôi. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng SHOPLINE

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa bạn và một hoặc nhiều người dùng, bạn đã giải phóng cho Starling Labs và SHOPLINE (và nhân viên, thầu phụ và các bên liên kết của chúng tôi) khỏi các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và hậu quả) thuộc mọi hình thức và tính chất, được biết đến và chưa được biết đến, bị nghị ngờ và không bị nghi ngờ, được tiết lộ và chưa được tiết lộ, phát sinh từ hoặc theo cách có liên quan đến tranh chấp đó

Chúng tôi không kiểm soát các thông tin được cung cấp bởi những người dùng khác được tạo ra có sẵn thông qua hệ thống của chúng tôi. Bạn có thể thấy thông tin của những người dùng khác có tính chất công kích, gây hại, không chính xác, hoặc không đúng sự thật. Vui lòng luôn cẩn trọng, sử dụng nhận thức chung, và thực hành trao đổi thông tin an toàn khi sử dụng Trang. Vui lòng lưu ý luôn có các rủi ro khi giao dịch với những người chưa đủ độ tuổi và những người hoạt động dưới hình thức giả vờ một cách sai trái. Với việc sử dụng Trang này, bạn đồng ý chấp nhận những rủi ro này và Starling Labs và SHOPLINE không chịu trách nhiệm cho các hành động hoặc bỏ sót của người dùng trên SHOPLINE.

Chúng tôi cập nhật Website một cách thường xuyên và thay đổi nội dung tại bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hợp lý để giữ cho Website sẵn sàng để bạn sử dụng, tuy nhiên nếu cần thiết, chúng tôi có thể tạm dừng quyền truy cập vào Website, hoặc đóng Website có thời hạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm vì bất kỳ lý do gì nếu như Website không sẵn sàng tại bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Website và một số bài đăng trên Website có chứa đường dẫn tới các nguồn và ngành kinh doanh khác trên Internet. Chúng tôi cung cấp các đường dẫn này và hỗ trợ bạn xác định và định vị các nguồn trên Internet khác mà bạn quan tâm. Các đường dẫn này không có nghĩa là chúng tôi tài trợ, có liên kết hoặc phối hợp với, hoặc được ủy quyền pháp lý để sử dụng, bất kỳ tên thương mại, thương hiệu, logo đã đăng ký, con dấu chính thức hợp lệ, hoặc biểu tượng có đăng ký bản quyền trong các đường dẫn đó. Trách nhiệm của chúng tôi đối với việc sử dụng Website của bạn được thiết lập trong phần Miễn trừ Trách nhiệm bên dưới.

Các dịch vụ nhất định có sẵn thông qua SHOPLINE có thể được thực hiện bởi bên thứ ba. Với việc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc tính năng nào phát sinh từ tên miền của Website hoặc SHOPLINE, bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin và dữ liệu này cho bất kỳ bên thứ ba nào là bên chúng tôi có mối quan hệ hợp đồng nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và tính năng yêu cầu cho người sử dụng và khách hàng của Website.

CÁC MẶT HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG BỊ C ́M, ĐẶT NGHI V ́N VÀ VI PHẠM

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm với hành vi và hoạt động của mình trên và liên quan đến SHOPLINE và bất kỳ và toàn bộ dữ liệu, văn bản, thông tin, tên người dùng, đồ họa, hình ảnh, ảnh chụp, hồ sơ, đoạn ghi âm, đoạn phim, mặt hàng, và đường dẫn (gọi chung là "Nội dung") bạn gửi, đăng tải, và thể hiện trên SHOPLINE.

######Nội dung của bạn và việc sử dụng SHOPLINE của bạn không được:

sai trái, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm;
gian lận hoặc liên quan đến việc giao dịch các mặt hàng phạm pháp, giả mạo hoặc bị đánh cắp, vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc các tài sản độc quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư; vi phạm Thỏa thuận này, bất kỳ chính sách nào của trang, hoặc bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh hoặc quy định áp dụng nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định chi phối việc kiểm soát xuất khẩu, chống phân biệt đối xử và quảng cáo sai lệch)
chứa các mặt hàng được xác định theo Pháp lệnh về An toàn Hàng tiêu dùng Hong Kong là mặt hàng nguy hiểm và do đó phải bị thu hồi, có tính chất xúc phạm, bôi nhọ thương mại, đe dọa bất hợp pháp, quấy rối bất hợp pháp, mạo danh hoặc đe dọa bất kỳ người nào (bao gồm nhân viên của SHOPLINE hoặc nhân viên của Starling Labs hoặc những người dùng khác), hoặc khẳng định một cách sai trái hoặc nếu không trình bày dẫn đến hiểu nhầm về việc liên kết của bạn với bất kỳ người nào, thông qua ví dụ như sử dụng cùng một địa chỉ email, nickname, hoặc lập (các) tài khoản giả hoặc bất kỳ biện pháp hoặc thiết bị nào khác, có nội dung tục tĩu hoặc có nội dung khiêu dâm trẻ em
có chứa hoặc lan truyền bất kỳ mã nào có tính chất phá hủy có thể gây thiệt hại, can thiệp một cách bất lợi, lén lút hoặc kiểm soát bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào post images not part of a listing / đăng tải các hình ảnh không phải một phần của danh mục mặt hàng
post images not part of a listing
chỉnh sửa, điều chỉnh hoặc đánh cắp Website hoặc SHOPLINE hoặc điều chỉnh các trang web khác hoặc thiết lập một ứng dụng thiết bị di động khác nhằm ám chỉ một cách sai lệch rằng ứng dụng liên kết tới SHOPLINE hoặc Starling Labs;
Có hình thức như đang tạo ra trách nhiệm cho Starling Labs hoặc khiến cho Starling Labs bị mất (toàn bộ hoặc một phần) các dịch vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet và các nhà cung cấp khác của Starling Labs; hoặc Có Liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp, tham chiếu hoặc có chứa các mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ bị cấm theo Thảo thuận này, Chính sách về Quyền riêng tư, hoặc các tài liệu về chính sách khác được đăng tải trên Website. Bên cạnh đó, bạn không được liệt kê bất kỳ mặt hàng nào trên SHOPLINE (hoặc hoàn thành bất kỳ giao dịch nào được khởi tạo bằng dịch vụ của SHOPLINE) mà dẫn đến việc Starling Labs vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh hoặc quy định áp dụng nào, hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Starling Labs bảo lưu quyền được xóa bỏ bất kỳ Nội dung nào bởi bất kỳ người dùng nào đăng lên SHOPLINE thuộc bất kỳ hạng mục nào quy định tại điều 7.2.1 đến 7.2.12 nêu trên hoặc bất kỳ Nội dung nào không phù hợp cho việc đăng tải trên SHOPLINE theo sự suy xét của Starling Labs.

NỘI DUNG

Chúng tôi không sở hữu các nội dung bạn cung cấp cho chúng tôi (bao gồm các phản hồi và khuyến nghị) hoặc đăng tải, tải lên, nhập vào hoặc nộp lên bất kỳ trang Starling Labs nào thông qua Nền tảng SHOPLINE hoặc các dịch vụ có liên quan (gọi chung là "Bài đăng"). Tuy nhiên, với việc đăng tải, tải lên, nhập vào, cung cấp hoặc nộp Bài đăng của mình, bạn đã cấp Starling Labs, các công ty liên doanh của Starling Labs và đơn vị cấp phép phụ cần thiết một giấy phép hoàn toàn cho phép Starling Labs và SHOPLINE được sử dụng Bài đăng của bạn liên quan đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị này trên Internet bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền được: sao chép, phân phối, lan truyền, đăng tải công khai, thực hiện công khai, tái tạo, điều chỉnh, phiên dịch và điều chỉnh hình thức Bài đăng của bạn; và được công khai tên bạn liên quan đến Bài đăng của bạn. Bạn đã cấp cho Starling Labs quyền không có tính độc quyền, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không hủy ngang, không ràng buộc về tác quyền, được cấp phép phụ (qua nhiều tầng) được thực thi bản quyền, quyền công khai và quyền cơ sở dữ liệu mà bạn có trong bất kỳ Bài đăng nào bạn cung cấp cho Starling Labs thông qua SHOPLINE.

Như là một phần của giao dịch được thực hiện qua SHOPLINE, bạn có thể thu thập thông tin cá nhân, bao gồm địa chỉ email và thông tin vận chuyển, từ một người dùng trên SHOPLINE khác. Không cần phải được sự cho phép trước của người dùng khác, thông tin cá nhân này chỉ được sử dụng cho giao dịch đó hoặc cho việc trao đổi thông tin liên quan đến SHOPLINE. Bạn xác nhận rằng Starling Labs không cấp cho bạn giấy phép được sử dụng các thông tin này để nhắn tin thương mại không được yêu cầu hoặc tiếp thị trực tiếp hoặc gián tiếp. Không giới hạn các nội dung nêu trên, và nếu không có sự đồng thuận một cách rõ ràng từ người dùng, bạn không được cấp phép hoặc cho phép bổ sung bất kỳ người dùng trên SHOPLINE nào vào danh mục email hoặc danh mục thư gửi của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng nghiên cứu Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi. Không có khoản bồi thường nào được thanh toán liên quan đến việc sử dụng Bài đăng của bạn, như đã quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải đăng tải hoặc sử dụng bất kỳ Bài đăng nào bạn cung cấp và có thể xóa bỏ bất kỳ Bài đăng nào tại bất kỳ thời điểm nào theo sự suy xét của chúng tôi.

Với việc cung cấp một Bài đăng lên Starling Labs thông qua SHOPLINE, một website hoặc một người là bên thứ ba có thể đăng tải lại Bài đăng đó. Bạn đồng ý tránh cho Starling Labs không bị tổn hại vì bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc sử dụng này. Nếu bạn lựa chọn trình bày hình ảnh của mình đã đăng trên SHOPLINE lên một website khác, hình ảnh phải cung cấp đường dẫn quay trở lại trang danh mục của hình ảnh trên Website.

Với việc đăng tải, tải lên, nhập vào, cung cấp hoặc trình nộp Bài đăng của bạn, bạn đảm bảo và xác nhận rằng bạn sở hữu hoặc nếu không kiểm soát tất cả các quyền đối với Bài đăng của bạn như được quy định trong mục này bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các quyền cần thiết để bạn cung cấp, đăng tải, tải lên, nhập vào hoặc trình nộp Bài đăng đó.

GẶP GỠ

Những người dùng có thể bố trí và tham dự vào các buổi gặp gỡ trực tiếp ("Buổi gặp gỡ") với một hoặc nhiều cá nhân thông qua SHOPLINE. Người dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các tương tác với các bên khác. Người dùng phải tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này và chính sách của Starling Lab và xác nhận và đồng ý tuân thủ pháp luật Hồng Kông, trong quá trình diễn ra buổi gặp gỡ. Các yêu cầu hợp lệ bổ sung đối với một Buổi gặp gỡ cụ thể có thể được thiết lập bởi người liên lạc của nhóm. Starling Labs không tham gia vào các Buổi gặp gỡ được bố trí giữa những người dùng khác nhau của SHOPLINE.

Starling Labs không giám sát hoặc kiểm soát các Buổi gặp gỡ, các buổi tập hợp trực tuyến và ngoại tuyến do người dùng khởi tạo, hoặc các tương tác trong số và giữa những người sử dụng và những người hoặc công ty khác. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các tương tác của mình với những người sử dụng khác. Người sử dụng hiểu rằng Starling Labs thực hiện các bước nhằm xác minh danh tính của một người sử dụng nhưng không theo bất kỳ cách nào sàng lọc hoặc tiến hành kiểm tra lịch sử những người sử dụng của mình. Tất cả người sử dụng đồng ý và xác nhận rằng họ chịu toàn bộ rủi ro khi tiến cử để tham gia các Buổi gặp gỡ diễn ra trực tuyến và ngoại tuyến. Chúng tôi khuyến khích tất cả người dùng thực hành cẩn trọng và đánh giá tốt tất cả tương tác với những người dùng khác, cụ thể trong trường hợp gặp gỡ ngoại tuyến hoặc gặp gỡ trực tiếp.

ĐƯỜNG DẪN ĐẾN WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA / DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Các Website Liên kết không thuộc sự kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các nội dung của bất kỳ Website Liên kết nào bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ đường dẫn nào nằm trong một Website Liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào của một Website Liên kết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc phát sóng trực tuyến hay bất kỳ hình thức truyền tải nào khác nhận được từ bất kỳ Website Liên kết nào. Chúng tôi cung cấp các đường dẫn này cho bạn chỉ để thuận tiện, và việc đưa vào bất kỳ đường dẫn nào không có nghĩa là chúng tôi đề xuất trang đó hoặc có bất kỳ liên kết nào với đơn vị vận hành trang đó. Các Điều khoản và Điều kiện này không bao hàm tương tác của bạn với các Website Liên kết, và bạn phải rà soát cẩn thận các Điều khoản và Điều kiện và chính sách về quyền riêng tư của bất kỳ trang của bên thứ ba nào.

QUYỀN RIÊNG TƯ

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Vui lòng nghiên cứu Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi, giải thích về cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ngoại trừ các nội dung được cung cấp trong Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi không bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn (theo quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư) cho bên thứ ba mà không có sự đồng thuận rõ ràng của bạn. Starling Labs lưu trữ và xử lý Nội dung trên các máy tính được đặt tại Hồng Kông, Nội dung được bảo vệ bằng hệ thống an ninh hiện hữu và trên nền tảng công nghệ.

Luôn luôn cẩn trọng khi cung cấp bất kỳ thông tin danh tính cá nhân của bản thân hoặc của con cái khi sử dụng bất kỳ dịch vụ trao đổi thông tin nào được cung cấp trên SHOPLINE, bao gồm nhưng không giới hạn, các dịch vụ bảng hướng dẫn, khu vực trò chuyện, cộng đồng, và/hoặc các tiện ích trao đổi thông tin khác được thiết kế nhằm cho phép bạn giao tiếp với những người dùng khác hoặc với cộng đồng nói chung ("Dịch vụ Trao đổi Thông tin"). Chúng tôi không kiểm soát hay đề xuất nội dung, tin nhắn hoặc thông tin được tìm thấy trên bất kỳ Dịch vụ Trao đổi Thông tin nào và, do đó, chúng tôi đặc biệt miễn trừ bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các Dịch vụ Trao đổi Thông tin và bất kỳ hành động nào phát sinh từ việc bạn tham gia vào bất kỳ Dịch vụ Trao đổi Thông tin nào. Người quản lý hay người chủ trì không phải là những người phát ngôn được ủy quyền của chúng tôi và quan điểm của họ không nhất thiết phản ánh quan điểm của chúng tôi.

Chúng tôi bảo lưu quyền tại mọi thời điểm được tiết lộ bất kỳ thông tin nào khi cần thiết nhằm đáp ứng luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ được áp dụng, hoặc được chỉnh sửa, từ chối đăng bài hoặc xóa bỏ bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, theo sự suy xét của chúng tôi.

KHÔNG SỬ DỤNG PHI PHÁP HOẶC SỬ DỤNG BỊ CẤM

Như là một điều kiện của việc sử dụng Website của bạn, bạn đảm bảo với chúng tôi rằng bạn sẽ không sử dụng Website này vì bất kỳ mục đích nào phi pháp hoặc bị cấm theo các Điều khoản và Điều kiện và thông báo này. Bạn không được sử dụng Website này theo bất kỳ cách thức nào có thể làm thiệt hại, vô hiệu, quá tải, hoặc làm hỏng Website này hoặc can thiệp vào việc sử dụng và tận hưởng của bất kỳ bên nào khác đối với Website này. Bạn không được thu thập hoặc cố gắng thu thập bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào bằng bất kỳ phương tiện nào không được thiết lập chủ đích có sẵn hoặc được cung cấp thông qua Website này.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Starling Labs, SHOPLINE, và các đồ họa, logo, thiết kế, tiêu đề trang, biểu tượng nút bấm, bản thảo, và tên dịch vụ trên SHOPLINE thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Starling Labs và không được sử dụng, bao gồm như một phần của thương hiệu và/hoặc một phần của tên miền hoặc địa chỉ email, liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào theo bất kỳ cách thức nào có khả năng gây nhầm lẫn.

Tên của các công ty và sản phẩm thực tế được đề cập trên SHOPLINE có thể là thương hiệu của người sở hữu tương ứng của tên và công ty đó.

THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY

Chúng tôi bảo lưu quyền được thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này thuộc Website được cung cấp. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo trước ba tháng cho các thay đổi này tới tất cả các thành viên trả phí trong trường hợp các thay đổi này dẫn đến việc giảm thiểu nội dung sẵn có, quyền lợi và tính năng của Website. Trong tất cả các trường hợp khác, chúng tôi sẽ thông báo (có thể là thông báo ngay lập tức) trước khi những thay đổi này có hiệu lực.

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng của mình đối với Website sau ngày Thỏa thuận này được thay đổi sẽ được coi như đã chấp thuận Thỏa thuận cập nhật.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bạn đồng ý rằng không có mối quan hệ liên danh, đối tác, tuyển dụng, hoặc chi nhánh giữa bạn và chúng tôi như là kết quả của Thỏa thuận này và việc sử dụng của bạn đối với Website. Việc thực hiện Thỏa thuận này của chúng tôi chịu sự chi phối của luật pháp và quy trình pháp lý hiện hành. Không nội dung nào nằm trong Thỏa thuận này xung đột với quyền của chúng tôi trong việc tuân thủ các yêu cầu hoặc đề nghị của chính phủ, tòa án và đơn vị thực thi luật pháp liên quan đến việc sử dụng của bạn đối với Website này hoặc thông tin được cung cấp cho hoặc được thu thập bởi chúng tôi liên quan đến việc sử dụng này.

Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này được xác định là không phù hợp và không thể thi hành được theo bất kỳ luật áp dụng nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều khoản miễn trừ đảm bảo hoặc hạn chế nghĩa vụ được thiết lập ở trên, quy định không phù hợp hoặc không thể thực thi đó sẽ được coi là được thay thế bởi một quy định phù hợp, có thể thực thi có ý nghĩa gần nhất với mục tiêu của quy định ban đầu và các nội dung còn lại của Thỏa thuận này vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Trừ khi được quy định khác, Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ Thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Website và thỏa thuận này thay thế toàn bộ những trao đổi và đề xuất trước đó, bất kể dưới dạng dữ liệu điện tử, bằng miệng hoặc văn bản, giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Website.

Bạn không được bổ nhiệm hoặc nếu không chuyển giao các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc bất kỳ quyền nào được cấp theo các Điều khoản và Điều kiện này, mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có thể tự do chuyển giao quyền của chúng tôi thuộc các Điều khoản và Điều kiện này.

Bất kỳ việc không thực thi hoặc thực hiện nào của chúng tôi đối với bất kỳ quy định nào thuộc các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc bất kỳ quyền có liên quan nào, cũng không phải là miễn trừ quy định hoặc quyền đó. Bất kỳ quyền nào không được cấp một cách rõ ràng trong Thỏa thuận này được bảo lưu. Chúng tôi có thể đưa ra thông báo cho bạn, bao gồm những thông báo liên quan đến thay đổi các Điều khoản và Điều kiện, bằng email, thư thông thường, bài đăng trên Website, hoặc các phương tiện hợp lý khác được biết đến hiện nay hoặc được phát triển trong tương lai.

Bản in của Thỏa thuận này, và bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng dữ liệu điện tử, sẽ được chấp nhận trong các quy trình tố tụng hoặc hành chính trên cơ sở hoặc liên quan đến Thỏa thuận này với mức độ tương đương và chịu sự chi phối bởi các điều kiện tương tự như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được khởi tạo ban đầu và được duy trì bằng hình thức in ấn. Đây là mong muốn rõ ràng của các bên rằng Thỏa thuận này và tất cả các tài liệu liên quan được lập bằng tiếng Anh.

ĐẢM BẢO

Nếu bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này được cho là không thể thực thi được, quy định đó sẽ được điều chỉnh nhằm phản ánh ý định của các bên. Tất cả các quy định còn lại của Thỏa thuận này sẽ giữ nguyên hiệu lực.

LUẬT CHI PHỐI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bạn đồng ý rằng các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ tranh chấp và khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan tới chúng hoặc các vấn đề chịu chi phối bởi chúng hoặc việc thiết lập chúng (bao gồm các tranh chấp hoặc khiếu nại phi hợp đồng) phải được chi phối và diễn giải theo luật pháp Hồng Kông.

Bất kỳ tranh chấp, mâu thuẫn hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan tới Thỏa thuận này, hoặc việc vi phạm, chấm dứt hoặc không phù hợp theo đó, bao gồm bất kỳ khiếu nại nào mà Thỏa thuận này hoặc bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này không hợp lệ, phạm pháp, hoặc có thể vô hiệu hoặc vô hiệu, phải được giải quyết theo Quy tắc Trọng tài UNCITRAL có hiệu lực tại thời điểm đó. Cơ quan chức năng và địa điểm xét xử được chỉ định là Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông. Sẽ chỉ có một trọng tài. Ngôn ngữ xét xử trọng tài là tiếng Anh. Bất kỳ phán quyết nào của trọng tài sẽ được thi hành bởi bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền đối với bên mà phán quyết được đưa ra.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, VÀ DỊCH VỤ NẰM TRONG HOẶC CÓ SẴN THÔNG QUA WEBSITE CÓ THỂ CÓ NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC LỖI CHỮ. CÁC THAY ĐỔI SẼ ĐỊNH KỲ ĐƯỢC ĐƯA VÀO THÔNG TIN TRÊN WEBSITE. STARLING LABS VÀ/HOẶC ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỦA MÌNH CÓ THỂ CẢI THIỆN VÀ/HOẶC THAY ĐỔI TRÊN WEBSITE TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO. THÔNG TIN VÀ Ý KIẾN TIẾP NHẬN THÔNG QUA WEBSITE KHÔNG NÊN PHỤ THUỘC VÀO CÁC QUYẾT ĐỊNH CÁ NH N, Y TẾ, PHÁP LÝ HOẶC TÀI CHÍNH VÀ BẠN NÊN THAM VẤN CHUYÊN GIA PHÙ HỢP ĐỂ CÓ NHỮNG LỜI KHUYÊN CỤ THỂ HƯỚNG TỚI TÌNH HUỐNG CỦA BẠN.

MẶC DÙ STARLING LABS LUÔN NỖ LỰC HỢP LÝ ĐỂ DUY TRÌ WEBSITE LUÔN SẴN SÀNG VÀ THÔNG TIN TRÊN WEBSITE LUÔN CHÍNH XÁC MỘT CÁCH HỢP LÝ, STARLING LABS VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA MÌNH KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO BẤT KỲ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY, TÍNH SẴN CÓ, KHUNG THỜI GIAN, VÀ TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ CÁC ĐỒ HỌA LIÊN QUAN CÓ TRÊN WEBSITE VÌ BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO. TOÀN BỘ CÁC THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ ĐỒ HỌA CÓ LIÊN QUAN NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI DẠNG "NHƯ HIỆN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN THUỘC BẤT KỲ LOẠI HÌNH NÀO. STARLING LABS VÀ/HOẶC ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỦA MÌNH MIỄN TRỪ TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ ĐỒ HỌA LIÊN QUAN, BAO GỒM TẤT CẢ ĐẢM BẢO HOẶC ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ÁM CHỈ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH NHẤT ĐỊNH, CHỨC DANH VÀ KHÔNG VI PHẠM. NGƯỜI DÙNG KHÁCH MỜI – BẠN SỬ DỤNG WEBSITE TỰ CHỊU RỦI RO. CẢ STARLING LABS VÀ BẤT KỲ CÔNG TY NÀO TRONG PHẠM VI TẬP ĐOÀN CỦA CHÚNG TÔI, VÀ CÁC ĐẠI LÝ TƯƠNG ỨNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ CỦA CÁC CÔNG TY NÀY, NH N VIÊN VÀ THẦU PHỤ, CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VÀ BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC CHO BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO THUỘC BẤT KỲ ĐIỀU GÌ HOẶC BẰNG BẤT KỲ CÁCH NÀO XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE (DÙ CÓ THUỘC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY HOẶC THUỘC HỢP ĐỒNG KHÁC HOẶC LÀ KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ VIỆC DIỄN GIẢI SAI, KHẲNG ĐỊNH SAI HOẶC HÀNH ĐỘNG PHẠM PHÁP HOẶC BỎ SÓT NÀO, BAO GỒM CẢ BẤT CẨN).

THÀNH VIÊN TRẢ PHÍ –TRÁCH NHIỆM CỦA STARLING LABS ĐỐI VỚI BẠN CHO BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO VỀ MỘT SỐ TIỀN BẰNG VỚI KHOẢN PHÍ ĐĂNG KÝ NHẬN ĐƯỢC BỞI STARLING LABS CHO THỜI HẠN ĐĂNG KÝ TẠI ĐÓ PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM.
Theo điều 18 này:

"Trách nhiệm của Starling Labs" bao gồm trách nhiệm của bất kỳ công ty nào trong tập đoàn của chúng tôi và đại lý, nhân viên, thầu phụ tương ứng của chúng tôi hoặc của các công ty đó; "bạn" bao gồm bất kỳ bên nào khác khiếu nại thông qua bạn; "Mất mát và thiệt hại" bao gồm bất kỳ mất mát, thiệt hại, chi phí hoặc khoản chi nào thuộc bất kỳ điều gì hoặc theo bất kỳ cách nào xảy ra liên quan đến việc sử dụng website, dù có thuộc thỏa thuận này hay thỏa thuận khác hay là kết quả của bất kỳ sự diễn giải sai, khẳng định sai hoặc hành động phạm pháp hoặc bỏ sót nào, bao gồm cả bất cẩn. đoạn này về các điều khoản & điều kiện không ảnh hưởng đến các khiếu nại liên quan đến tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra do sự bất cẩn và không giới hạn hay loại trừ bất kỳ trách nhiệm nào đối với trình bày sai sự thật do gian lận. Tháng 07/2013