XS
SM
MD
LG
XL

SHOPLINE Chính sách bảo mật

Khi tham gia SHOPLINE như một người dùng, quý vị ủy quyền cho chúng tôi một trách nhiệm quan trọng và chúng tôi cam kết duy trì một tiêu chuẩn cao về các biện pháp bảo mật và cách xử lý thông tin của quý vị.
Do chúng tôi coi trọng tính minh bạch trong các hoạt động của mình, chúng tôi đã cung cấp một Chính sách bảo mật chi tiết (“Chính sách bảo mật”) để giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới: hello@shoplineapp.com

OVERVIEW

Các biện pháp bảo mật trong công bố này áp dụng cho các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp theo tên miền và tên miền phụ của www.shoplineapp.com ("Trang web") và ứng dụng di động, SHOPLINE, hiện có sẵn trên Apple iOS App Store, trong đó chúng tôi có thể sở hữu và vận hành (“Ứng dụng”) (Cả trang web và ứng dụng, sau đây được gọi chung là “SHOPLINE”). Chính sách bảo mật này cũng áp dụng chung cho các trang web của các công ty con và công ty liên doanh của chúng tôi (nếu áp dụng). Bằng cách truy cập trang web này hoặc tải về SHOPLINE, quý vị đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Chính sách bảo mật này. Nếu quý vị không đồng ý, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập website của chúng tôi. Chính sách này quy định thông tin như một phần của hoạt động dịch vụ thông thường của chúng tôi; thông tin mà chúng tôi thu thập từ quý vị hoặc những gì có thể xảy ra với thông tin đó. Toàn bộ các công ty con và công ty liên doanh của chúng tôi hoạt động theo các biện pháp bảo mật tương tự được nêu trong Chính sách này và tuân theo các yêu cầu của luật áp dụng. Bằng cách chấp nhận Chính sách bảo mật này và Thỏa thuận người dùng của SHOPLINE sau khi đăng ký, quý vị đồng ý rõ ràng cho phép chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị theo Chính sách bảo mật này. Chính sách này tạo thành một phần và tuân thủ theo các điều khoản của Thỏa thuận người dùng này.

THÔNG TIN THU THẬP HOẶC NHẬN ĐƯỢC

Chúng tôi sẽ không bán hoặc tiết lộ thông tin về danh tính, địa chỉ email hoặc thông tin cá nhân khác của quý vị cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của quý vị theo quy định trong chính sách này. Là thành viên của SHOPLINE, quý vị có thể chọn cung cấp một địa chỉ email tại thời điểm đăng ký và chọn một tên người dùng hoặc bí danh có thể đại diện cho danh tính của quý vị trên SHOPLINE. Tùy thuộc vào dịch vụ mà quý vị chọn sử dụng, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin bổ sung như địa chỉ xuất hóa đơn, số điện thoại và/hoặc địa chỉ gửi thư thực tế. Chúng tôi có thể liên hệ những người dùng cá nhân để bí mật yêu cầu thêm thông tin về danh tính hoặc các mục được liệt kê trên trang web để bảo đảm tuân thủ các quy tắc và chính sách của chúng tôi. Quý vị có thể tùy ý chọn cung cấp tên đầy đủ và thông tin cá nhân khác (như ngày sinh, giới tính, địa điểm) cho những người dùng khác trên SHOPLINE liên quan đến tài khoản và hoạt động của quý vị. Tên người dùng và bí danh của quý vị được hiển thị công khai và kết nối với hoạt động của quý vị trên SHOPLINE. Những người khác có thể nhìn thấy ngày quý vị tham gia, tỷ lệ đánh giá, thông tin hồ sơ, các mục được liệt kê, người theo dõi và nhận xét trên SHOPLINE. Chúng tôi sẽ tự động nhận và lưu lại một số thông tin trên trình duyệt khi quý vị truy cập vào trang web, như địa chỉ IP của quý vị, cookies và dữ liệu [Bất kỳ thứ gì khác mà chúng tôi thu thập trên website hoặc ứng dụng?] về các trang mà quý vị truy cập trên trang web thông qua việc sử dụng tệp nhật ký do các đối tác tiện ích theo dõi bên thứ ba của chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi phân tích và hiểu cách thức hoạt động của trang web cho các thành viên và khách truy cập và cung cấp thêm trải nghiệm cá nhân hóa cho các thành viên và khách truy cập. Một số thành viên hoặc khách truy cập có thể kết nối hoặc đăng ký một tài khoản SHOPLINE bằng một tài khoản sử dụng một ứng dụng của bên thứ ba bên ngoài như Facebook. Chúng tôi có thể nhận được một số dữ liệu từ các ứng dụng của bên thứ ba được kết nối. Quý vị có thể tùy ý kết nối tài khoản SHOPLINE của quý vị với các ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi có thể nhận hoặc thu thập thông tin (ví dụ: địa chỉ email) về người chưa phải là thành viên đăng ký của SHOPLINE (“người không phải là thành viên”) liên quan đến các tính năng nhất định của SHOPLINE, bao gồm nhưng không hạn chế ở: một người không phải là thành viên đăng ký bản tin SHOPLINE, một thành viên mời một thành viên ghé thăm trang web hoặc tải ứng dụng về thiết bị di động của họ hoặc một người không phải là thành viên tham gia một giao dịch. Thông tin về người không phải là thành viên chỉ được sử dụng cho mục đích ban đầu được nộp cho chúng tôi. Một người không phải là thành viên có thể liên hệ xin hỗ trợ từ SHOPLINE nếu họ không muốn SHOPLINE lưu lại bất kỳ thông tin nào của họ. Chúng tôi sử dụng thông tin được mô tả trong chính sách này để cung cấp và cải thiện dịch vụ, xuất hóa đơn và thanh toán, nhận dạng và xác thực, liên hệ các thành viên hoặc các bên có liên quan, tìm kiếm và tổng hợp báo cáo. Thỏa thuận người dùng SHOPLINE yêu cầu toàn bộ các chủ tài khoản phải tối thiểu 18 tuổi (có giấy phép và giám sát của cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), vì vậy chính sách này không thảo luận việc sử dụng website của chúng tôi bởi trẻ vị thành niên.

LƯU Ý ĐẶC BIỆT CHO TRẺ EM

Trẻ em (những người dưới 18 tuổi) không đủ điều kiện sử dụng SHOPLINE mà không được giám sát và chúng tôi yêu cầu trẻ em không được phép gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi. Nếu quý vị dưới 18 tuổi, quý vị có thể chọn chỉ sử dụng SHOPLINE liên quan đến và dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ.

CHỌN CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ

Chúng tôi cung cấp cho quý vị lựa chọn cung cấp, biên tập hoặc xóa một số thông tin nhất định, cũng như lựa chọn về cách chúng tôi liên hệ với quý vị. Quý vị có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa thông tin tài khoản SHOPLINE của mình và thông tin hồ sơ SHOPLINE (trừ tên người dùng của quý vị). Quý vị có thể xóa thông tin tùy chọn nhất định mà quý vị không muốn hiển thị công khai như tên đầy đủ của quý vị. Vì nhiều lý do, SHOPLINE có thể liên hệ quý vị về dịch vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của quý vị. Một số thông báo này là bắt buộc hoặc thông báo liên quan đến dịch vụ cho các thành viên. Các thông báo khác là không bắt buộc và quý vị có thể kiểm soát các thông báo tùy chọn mà quý vị chọn để nhận bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của SHOPLINE qua email theo địa chỉ: hello@shoplineapp.com. Nếu quý vị tùy chọn kết nối tài khoản của mình với một ứng dụng của bên thứ ba bên ngoài như Facebook, quý vị có thể xóa quyền đối với ứng dụng của bên thứ ba bên ngoài bằng cách thay đổi cài đặt tài khoản. Nếu quý vị không muốn sử dụng các dịch vụ có sẵn trên SHOPLINE hoặc nhận thông báo liên quan đến dịch vụ, quý vị có thể đóng tài khoản bằng cách thông báo cho Bộ phận hỗ trợ của SHOPLINE qua email tại: support@shoplineapp.com..

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để hỗ trợ cho các dịch vụ mà quý vị yêu cầu. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị trong hồ sơ lưu trữ về quý vị và thông tin khác mà chúng tôi có được từ các hoạt động hiện tại và trong quá khứ của quý vị trên SHOPLINE để:
(i) giải quyết tranh chấp;
(ii) khắc phục sự cố;
(iii) thúc đẩy giao dịch an toàn;
(iv) thu phí nợ;
(v) đánh giá sự quan tâm của người tiêu dùng đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
(vi) thông báo cho quý vị về các ưu đãi, sản phẩm, dịch vụ và cập nhật trực tuyến và ngoại tuyến;
(vii) tùy chỉnh trải nghiệm của quý vị;
(viii) phát hiện và bảo vệ chúng tôi khỏi sai sót, gian lận và hoạt động tội phạm khác;
(vix) thực thi Thỏa thuận người dùng của chúng tôi; và
(x) các mục đích khác được mô tả cho quý vị tại thời điểm thu thập.
Đôi khi, chúng tôi có thể xem xét nhiều người dùng để xác định các vấn đề hoặc giải quyết tranh chấp và đặc biệt chúng tôi có thể kiểm tra thông tin cá nhân của quý vịnh để xác định những người dùng sử dụng nhiều ID người dùng hoặc bí danh. Chúng tôi có thể so sánh và đánh giá thông tin cá nhân của quý vị về lỗi, bỏ sót hoặc thông tin không chính xác. Quý vị đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân về quý vị để cải thiện các nỗ lực marketing và quảng bá của mình, phân tích việc sử dụng trang web và ứng dụng, cải thiện nội dung và chào bán sản phẩm và tùy chỉnh nội dung, bố cục và các dịch vụ của SHOPLINE. Những mục đích sử dụng này giúp cải thiện SHOPLINE và khiến cho SHOPLINE phù hợp hơn để đáp ứng các nhu cầu của quý vị để cung cấp cho quý vị trải nghiệm mượt mà, hiệu quả, an toàn và tùy chỉnh khi sử dụng SHOPLINE.

BẢO MẬT

Việc bảo mật thông tin cá nhân của quý vị rất quan trọng với chúng tôi. Thông tin tài khoản SHOPLINE của quý vị được bảo vệ bằng mật khẩu. Điều quan trọng là quý vị được bảo vệ khỏi truy cập trái phép tài khoản và thông tin cá nhân của quý vị bằng cách chọn mật khẩu cẩn thận và giữ cho mật khẩu và máy tính của quý vị an toàn bằng cách đăng xuất sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận được để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của quý vị miễn là tài khoản của quý vị còn hoạt động hoặc cần thiết để cung cấp dịch vụ cho quý vị. Nếu quý vị không còn muốn chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị để cung cấp dịch vụ cho quý vị, quý vị có thể đóng tài khoản SHOPLINE. Chúng tôi lưu trữ và sử dụng thông tin của quý vị khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi có quyền sửa đổi tuyên bố quyền riêng tư này bất cứ lúc nào vì vậy vui lòng xem lại thường xuyên. Chúng tôi sẽ thông báo về các thay đổi bằng cách đăng thông báo trên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách này, quý vị sẽ được thông báo tại đây, qua email hoặc các địa điểm khác mà chúng tôi cho là phù hợp.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc khuyến nghị nào, quý vị có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của SHOPLINE bằng cách gửi email tới info@shoplineapp.com.